פרשת נח - חטא דור המבול

פרשת נח
חטא דור המבול
"בִּשְׁנַת שֵׁשׁ מֵאוֹת שָׁנָה לְחַיֵּי נֹחַ...נִבְקְעוּ כָּל מַעְיְנוֹת תְּהוֹם רַבָּה וַאֲרֻבֹּת הַשָּׁמַיִם נִפְתָּחוּ" (בראשית ז, יא) בפרשתנו מתואר המצב השפל אליו הגיע דור המבול. "וַתִּשָּׁחֵת הָאָרֶץ לִפְנֵי הָאֱלֹהִים וַתִּמָּלֵא הָאָרֶץ חָמָס. וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת הָאָרֶץ וְהִנֵּה נִשְׁחָתָה כִּי הִשְׁחִית כָּל בָּשָׂר אֶת דַּרְכּוֹ עַל הָאָרֶץ" (בראשית ו, יא - יב). בגלל המצב העגום אליו הגיע דור זה, הענישו ה' בעונש שכמותו היה רק פעם אחת בהסטוריה - מבול של מים. "וַאֲנִי הִנְנִי מֵבִיא אֶת הַמַּבּוּל מַיִם עַל הָאָרֶץ לְשַׁחֵת כָּל בָּשָׂר אֲשֶׁר בּוֹ רוּחַ חַיִּים מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם כֹּל אֲשֶׁר בָּאָרֶץ יִגְוָע" (בראשית ו, יז). במה חטאו דור המבול? כיצד מהווה המבול עונש שהוא מידה כנגד מידה לחטאם של אנשי דור המבול?

מידה כנגד מידה
ישנו כלל המובא בחז"ל, האומר כי כל עונש שה' נותן לחוטאים הוא מידה כנגד מידה: "אמר רבא כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה" (מסכת כלה, פ"א). לפי כלל זה גם הבאת המבול על דור המבול הייתה "מידה כנגד מידה".

מה היה חטאם?
הרבה חטאים מיוחסים לאנשי דור המבול. במסכת כלה מובא כי חטאם היה שהם הוציאו זרע לבטלה "תאנא, דור המבול כולם מוציאים שכבת זרע לבטלה" (מסכת כלה פ"ב). במסכת סנהדריןמבואר כי חטאם היה בענייני ערווה ועבודה זרה, "ותשחת הארץ לפני האלהים. ותנא דבי רבי ישמעאל בכל מקום שנאמר השחתה אינו אלא דבר ערוה ועבודת כוכבים" (סנהדרין נז.). בהמשך הגמרא דלעיל מובא כי חטאם היה שינוי דרך הארץ בענייני עריות "כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. אמר רבי יוחנן: מלמד שהרביעו בהמה על חיה, וחיה על בהמה והכל על אדם, ואדם על הכל"(סנהדרין קח.). "דור המבול שהיו שטופין בזנות והולכין ונזקקין לשאינן מינן" (תנחומא בראשית, יב).
למרות שאנשי דור המבול חטאו במספר חטאים, הגמרא מבארת כי לא נחתם דינם אלא עלחטא הגזל "אמר ר' אלעזר כמה גדול כוחה של חמס שהרי דור המבול עברו על הכל ולא נתחתם עליהם גזר דין עד שפשטו ידיהם בגזל, שנאמר כי מלאה הארץ חמס" (סנהדרין קח. ילק"ש פ"ו רמז נ). החטא שהכריע את הכף על אנשי דור המבול היה גזל.

היכן ה"מידה כנגד מידה"?
לעיל ביארנו כי כל מידותיו של ה' הם "מידה כנגד מידה". נשאלת השאלה מה הקשר בין עוון הגזל למיתה בטביעה במים. כיצד הטביעה במים מהווה מידה כנגד מידה לחטא הגזל.

מים ביטוי לשפע
עונשו של דור המבול היה על ידי מים.
 מקור כל השפע בעולם הם המים, המים הם הכוח המחייה של האדם והאדמה וממילא של כל היקום. כאשר הכתוב מבטיח שכר לעם ישראל על קיום המצוות ה' הוא מבטיח מים, "וְהָיָה אִם שָׁמֹעַ תִּשְׁמְעוּ אֶל מִצְוֹתַי אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוֶּה אֶתְכֶם...וְנָתַתִּי מְטַר אַרְצְכֶם בְּעִתּוֹ יוֹרֶה וּמַלְקוֹשׁ" (דברים יא, יג - יד), וכאשר הכתוב מזהיר על עונש שיבא בעקבות אי שמירה על מצוות ה', הוא מזהיר מפני עצירת מי הגשמים: "הִשָּׁמְרוּ לָכֶם פֶּן יִפְתֶּה לְבַבְכֶם וְסַרְתֶּם וַעֲבַדְתֶּם אֱלֹהִים אֲחֵרִים וְהִשְׁתַּחֲוִיתֶם לָהֶם. וחָרָה אַף יְהֹוָה בָּכֶם וְעָצַר אֶת הַשָּׁמַיִם וְלֹא יִהְיֶה מָטָר" (דברים יא, טז - יז). המים הם השכר שה' נותן לנו או לחילופין מונע מאיתנו במטרה להענישנו.

גבורות גשמים
תהליך הורדת המים לעולם נקרא "גבורות גשמים". כפי שמבארת המשנה בתחילת מסכת תענית "מֵאֵימָתַי מַזְכִּירִין גְּבוּרוֹת גְּשָׁמִים" (תענית פ"א, מ"א). אנו מודים לה' על הורדת הגשם בברכה השניה בתפילת שמונה עשרה הנקראת ברכת גבורות ופותחת במילים: "אַתָּה גִּבּוֹר לְעוֹלָם אֲדֹנָי...מַשִּׁיב הָרוּחַ וּמוֹרִיד הַגֶּשֶׁם". הורדת הגשם לעולם נעשית בכוח ובגבורה כפי שמבארת הגמרא, "מאי גבורות גשמים? אמר רבי יוחנן מפני שיורדין בגבורה" (תענית ב.).
 יש לשאול מדוע תהליך הורדת הגשמים נקרא גבורה הרי הגשמים הם חסד, חסד ה' המשפיע שפע לעולם, מדוע לא יקרא תהליך זה בשם חסדי גשמים.

חסד וגבורה
כוחו של החסד הוא בנתינה, ואילו הגדרת כוח הגבורה הוא הצמצום, אי הנתינה. כפי שמבארים חז"ל "אֵיזֶהוּ גִבּוֹר, הַכּוֹבֵשׁ אֶת יִצְרוֹ" (אבות פ"ד, מ"א), כלומר הגיבור הוא המצמצם את רצונותיו ותאוותיו ואינו נותן להם לפרוץ. מכאן שנתינת שפע נקראת חסד ועצירת שפע נקראת גבורה.

חסדי ה' גבורות
עיקר חסדו של ה' אינו נעוץ בעובדה שהוא מוריד גשם לעולם. הנתינה ההשפעה והחסד הם תכונות טבעיות לה' הנקרא טוב ומטיב. עיקר חסדו של ה' הוא בכך שהוא מגביל את השפע שהוא יכול לתת, שכן אם היה נותן לנו את כל השפע (מים) שהוא יכול לתת למעשה היה יורד מבול. הורדת הגשם לעולם בגבורה - בצמצום - זה עיקר חסדו של ה'.
הגדרת המבול היא נתינת שפע ללא גבול ומעצורים. ולכן כאשר רצה ה' להעניש את דור המבול הוא העניש אותם על ידי נתינת שפע מרובה. במקום להביא את הגשמים בגבורה הביאם ה' בחסד מרובה.

למה לא בגבורה
יש לשאול מדוע לא בחר ה' להעניש את דור המבול על ידי צמצום של שפע, כגון עצירת השמים או על ידי בצורת ורעב וכדו', מדוע העונש הגיע דווקא באופן של ריבוי, של שטף מים אין סופי?

תובנה של גזלן
לעיל ביארנו שלא נחתם דינם של אנשי דור המבול אלא על חטא הגזל. אם נתבונן מדוע גוזל הגזלן? נראה כי הסיבה שמביאה את הגזלן לגזול היא מפני שהוא משוכנע שמגיע לו שפע רב יותרממה שיש לו וממה שיועד לו. ה' ייעד לאותו גזלן כמות מסוימת של שפע, אך הגזלן רוצה הרבה יותר. במילים אחרות הגזלן רוצה הרבה חסד (שפע) וללא צמצום (גבורה).

מידה כנגד מידה
על פי זה דברים אלו מובן כיצד המבול מהווה מידה כנגד מידה לחטאם של אנשי דור המבול שעיקרו הוא הגזל. הם רצו חסד בלי גבול, דהיינו שיהיה להם שפע ללא גבול ולכן הם גזלו. וה' הטוב הענישם בשפע ללא גבול - מידה כנגד מידה. לפי זה ברור יותר הביטוי "מידה כנגד מידה". מידה פירושה כמות. הם רצו כמות גדולה (מידה) של שפע, ולפי רצונם השפיע ה' עליהם שפע רב של מים.

לסיכום
החטא העיקרי של דור המבול היה גזל ששורשו הוא הרצון לקבל שפע בלי גבול ולכן ה' נתן להם במידה כנגד מידה שפע (מים) ללא גבול.