פרשת ויצא - יעקב הבחיר שבאבות

פרשת ויצא

יעקב הבחיר שבאבות
"כִּי יַעֲקֹב בָּחַר לוֹ יָהּ" (תהילים קלה, ד) במדרש מובא כי יעקב אבינו
הוא המובחר שבאבות,
"הבחור שבאבות זה יעקב שנאמר"כי יעקב בחר לו יה" (ב"ר עו, א).
מדוע דווקא יעקב אבינו זכה לתואר "בחיר האבות"?מדוע דווקא אצלו הופיע השם ישראל?
מדוע ממנו התחיל עם ישראל ולא קודם לכן?

13:56 (05/11/13) הרב חנניה מלכה

כולם קדושים

ראשית נבהיר כי שלושת האבות גדולים היו. קדושים היו ומובחרים הם כל אחד בעניינו שלו. כאשר חז"ל אומרים כי יעקב היה הבחור שבאבות, כוונתם לומר שאצל יעקב הייתה נקודה מיוחדתשלא בלטה כל כך אצל השאר. כשם שאצל אברהם אבינו ויצחק אבינו היו תכונות מיוחדות שלא בלטו אצל יעקב, ואותם הם ציינו במדרשים אחרים.

נושא הפכים

יעקב אבינו מיוחד היה ביכולתו להכיל מציאויות שונות והפוכות. אם נתבונן במסכת חייו של יעקב אבינו נראה כי יעקב אבינו במהלך חייו התמודד עם מציאויות רבות שונות ומשונות וידע להתמודד עם כולן בצורה הנכונה.

חיי יעקב

יעקב אבינו נקרא איש תם יושב אוהלים, משום שלמד ארבע עשרה שנים בישיבת שם ועבר. אך למרות תמימותו ידע יעקב כיצד להתמודד עם מציאויות שאין ביניהן ובין התמימות ולא כלום. במהלך חייו נאבק יעקב אבינו עם אח כמו עשו. הוא ידע כיצד לקחת ממנו את הבכורה והברכות וגם להתפייס איתו בסוף חייו. כמו כן ידע יעקב כיצד אפשר לחיות לצד דוד כמו לבן הארמי - הרמאי. הוא עבד אצלו ביושר רב וגם גבה ממנו את שכרו. עם חמור אבי שכם שעשה מעשה נורא לבתו, ניסה יעקב אבינו להגיע להסדר והצליח. ובסוף ימיו אף נפגש עם פרעה מלך מצרים וברך אותו.

כמו כן היו ליעקב ארבע נשים ושלושה עשר ילדים, שוודאי היו כולם שונים ומיוחדים, וכולם צדיקים קדושי עליון, שנים עשר שבטי יה. בניגוד לאברהם וליצחק שלהם היו רק שני ילדים ורק אחד המשיך את דרכם, דרך ה'.

נפש רחבה

בנפש יעקב יש דבר מיוחד. נפש יעקב רחבה היא. יש בה מרחב גדול כל כך שהיא, ורק היא, יכולה להכיל ולהתמודד בצורה נכונה עם כל המציאויות המורכבות וההפוכות שאליה היא נקלעת במהלך חייה.

ישראל

 יעקב אבינו קיבל את השם ישראל לאחר שהוא נאבק עם המלאך. כאשר הוא קיבל את שמו, נאמר לו גם מהי מהותו של השם החדש : "וַיֹּאמֶר לֹא יַעֲקֹב יֵאָמֵר עוֹד שִׁמְךָ כִּי אִם יִשְׂרָאֵל, כִּי שָׂרִיתָ עִם אֱלֹהִים וְעִם אֲנָשִׁים וַתּוּכָל(בראשית לב, כח). יעקב אבינו קיבל שם זה בזכות יכולתו להכיל מורכבות של אלוקים - (להיות צדיק איש תם יושב אוהלים, ולומד בישיבה)ואנשים (להתמודד עם טיפוסים שונים המצויים בעולמנו זה. לבן, עשו, חמור ופרעה, לשאת שתי נשים, שתי שפחות ולהיות אב לשלושה עשר ילדים).

על פי דברים אלו יובן מדוע דווקא מיעקב צריך היה לצאת עם ישראל. כיון שאומה המורכבת מכוחות שונים ומגוונים, יכולה להיווצר רק מאדם בעל נפש רחבה ומגוונת.

לסיכום

א. כל האבות היו מיוחדים ובחירים, אלא שבכל אחד הייתה נקודה מיוחדת שבלטה אצלו באופו מיוחד.

ב. תכונתו המיוחדת של יעקב אבינו היא היכולת להכיל מורכבויות ולמזג ביניהם.

ג. גם שמו - ישראל - ניתן לו בזכות הכישרון הזה - "כִּי שָׂרִיתָ עִם אֱלֹהִים וְעִם אֲנָשִׁים וַתּוּכָל".