פרשת יתרו - "שמע ובא"

פרשת יתרו "שמע ובא"
"וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ כֹהֵן מִדְיָן חֹתֵן משֶׁה אֵת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה אֱלֹהִים לְמשֶׁה וּלְיִשְׂרָאֵל עַמּוֹ" (שמות יח, א) פרשתנו נקראת על שם יתרו חותן משה. מהי התכונה המיוחדת שהייתה ליתרו שאותה צריכים אנו ללמוד?
16:51 (16/01/14) הרב חנניה מלכה

 "וישמע יתרו"

לכל אדם יש מספר חושים: ראיה, שמיעה, ריח ומישוש, ובכולם צריכים אנו להשתמש לעבודתו יתברך. לדוגמא בכל יום אנו משמיעים (חוש השמיעה) לעצמנו ארבע פעמים כי ה' אחד ושמו אחד, כאשר אנו מקיימים את מצוות קריאת שמע, ואומרים "שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ יְהֹוָה אֶחָד"פרשתנו פותחת בביטוי "וישמע יתרו". לא נאמר: וירא יתרו, אלא "וישמע", משמע שאצל יתרו היה משהו מיוחד בחוש השמיעה דווקא.

ב' סוגי אנשים

צריך לדעת כי יש שני סוגי אנשים וכנגדם ישנם שני סוגי שמיעה:
יש אנשים שכל חייהם הם מחפשים. מחפשים משמעות ותוכן, מחפשים עומק וכיוון. מחפשים לעשות את רצון ה'.
ויש אנשים החיים מיום ליום מבלי להעמיק יותר מידי בסוד החיים ובמשמעותם. כל מה שקורה בסביבתם, עובר לידם, לא מעלה ולא מוריד משגרת חייהם. הם חיים את חייהם, יהיה אשר יהיה.

ב' סוגי שומעים

וכנגד ב' סוגי אנשים אלו ישנם שני סוגי שמיעה.

כאשר האדם המחפש והשואל שומע דבר חדש, הדבר שהוא שומע, נכנס ונטמע בתוכו ומשנה אותו. חוש השמיעה אצלו הוא חוש אקטיבי. השמיעה אצלו היא שמיעה פועלת שמיעה שמפנימה, שמיעה משנה. המיוחד באנשים אלו הוא שהם אינם אדישים למציאות. אם קרה משהו בסביבתם הם "יקשיבו" למה שקרה וינסו להבין מה משמעות הדבר לגביהם, ולמה קרה הדבר בסביבתם ואם צריך הם אף ישנו את אורח חייהם.

ואילו כאשר האדם שאינו מחפש משמעות ישמע דבר חדש, יתכן ולא יתייחס לעניין כלל, שכן כל מה שהוא שומע עובר לידו, וככל הנראה לא יחול בו שינוי ניכר בעקבות שמיעה זו.

יתרו חיפש

יתרו היה אדם שמחפש. חז"ל מבארים כי יתרו לא הניח עבודה זרה שלא עבדה (ילק"ש פ"יח, רמז רסט) כלומר הוא היה אדם שמחפש, מחפש כל הזמן את הדרך הנכונה בעולם (הוא חיפש דרך בכל עבודה זרה). עוד אומרים חז"ל על הפסוק וישמע יתרו "מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק" (זבחים קטז.). הרבה אנשים שמעו על קריעת ים סוף ומעשה עמלק, ומה מיוחד ביתרו?

שמע ובא

המיוחד ביתרו שהוא לא רק שמע, הוא שמע ובא! השמיעה הביאה אותו. הוא כל הזמן חיפש את האמת כך שכאשר הוא שמע על קריעת ים סוף ומעשה עמלק, השמועה שהוא שמע הזיזה אותו, שינתה אותו וגרמה לו לבוא. לבוא ולהודות "עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי גָדוֹל יְהֹוָה מִכָּל הָאֱלֹהִים" (שמות יח, יא), כיוון שכאשר אדם מחפש את האלוקים באמת ובתמים הוא מפתח חוש שמיעה מאוד מיוחד. ולכן כפי שביארנו לעיל פותחת הפרשה בביטוי וישמע יתרו. המילה הראשונה היא וישמע. היה אחד שידע לשמוע.

צריך ללמוד

מיתרו צריכים אנו ללמוד:

א. להיות אנשים שמחפשים כל הזמן אחר השלב הרוחני הבא.

ב. לפתח חוש שמיעה מפותח המפנים את המאורעות הקורים לידנו, ושומע את קול ה' הקורא אלינו באמצעותם. לשמוע ולבוא.

לסיכום

ליתרו הייתה נפש שמחפשת כל הזמן את האמת, עם חוש שמיעה מיוחד שגרם לה לבסוף להגיע לעם ישראל ולהדבק בו. שמע ובא. גם אנו צריכים תמיד לנסות לשמוע ולהקשיב מה ה' שואל מעימנו, לשמוע ולבוא.