הרב אברהם וזאנה - ספר אור הלוי - שבטי ישראל בבחינת שיעור קומה