הרב אורן חורי - הלכות פסח

                                                                                         הלכות פסח שיעור 1
 
                                                                                         הלכות פסח שיעור 2
 
                                                                                         הלכות פסח שיעור 3
 
                                                                                         הלכות פסח שיעור 4
 
                                                                                         הלכות פסח שיעור 5
 
                                                                          הרב אורן חורי - בדיקת חמץ והכשרת כלים
 
                                                                             הרב אורן חורי - הגעלת כלים שיעור 1
 
                                                                             הרב אורן חורי - הגעלת כלים שיעור 2