הרב גבריאל קרסקס - הקדמת הרמב"ם למשנה - מהכוח אל הפועל