פרשיות תרומה תצוה - אורות וכלים

פרשיות תרומה-תצוה
אורות וכלים
"כְּכֹל אֲשֶׁר אֲנִי מַרְאֶה אוֹתְךָ אֵת תַּבְנִית הַמִּשְׁכָּן וְאֵת תַּבְנִית כָּל כֵּלָיו וְכֵן תַּעֲשׂוּ"
בפרשת השבוע התורה מפרטת באריכות רבה כיצד צריך לעשות כל כלי מכלי
המשכן. מה באה התורה ללמדנו בכך שהיא מפרטת באריכות רבה כל כך 
כיצד כל כלי וכלי צריך להיעשות?

הרב חנניה מלכה 27.5.14

אורות וכלים

בתורת החסידות ישנם שני מושגי יסוד מאוד חשובים הנקראים 'אורות וכלים'. באופן כללי ניתן לומר ש'האורות' זה שפע כל שהואו'הכלים' הם הכלים שמקבל את השפע.

סוגי 'כלים'

ישנם מספר סוגי כלים:

כלים גשמיים: כדי להחזיק מים צריך כוס, וכדי להכיל משפחה צריך דירה. וכן על זה הדרך.


כלים שכליים: בכל גיל יש לילד מוכנות שכלית אחרת ולפיה משתנה חומר הלימוד. כמו שאמרו רבותינו: "בֶּן חָמֵשׁ שָׁנִים לַמִּקְרָא, בֶּן עֶשֶׂר לַמִּשְׁנָה, בֶּן שְׁלשׁ עֶשְׂרֵה לַמִּצְוֹת, בֶּן חֲמֵשׁ עֶשְׂרֵה לַתַּלְמוּד" (אבות פ"ה, מ"כא).

כלים רוחניים: כגון התורה, המצוות, המידות והמעשים הטובים שהם הכלים לכך שאור ה' ישרה בתוכנו.

סוגי אורות

כשם שיש סוגי כלים שונים כך ישנם מספר סוגי אורות:

אור גשמי- כמו אור השמש או אור החשמל.

הארה שכלית - כגון אדם המתאמץ להבין קושי מסוים ופתאום באה לו הברקה שכלית והוא מבין.

הארה רוחנית - שה' משפיע על נפשו של האדם והוא מרגיש פתאום התעלות רוחנית.

הכנת כלים

כל החפץ בהארה מסוימת צריך להכין לה כלי:

על מנת לקבל שפע גשמי צריך כלים גשמיים. (אדם רוצה כסף, צריך לעבוד), וכדי לקבל הארהשכלית צריך להכין כלים שכליים. (תלמיד הרוצה להצליח במבחני הבגרות בכיתה יב', צריך לחדד את שכלו מגיל צעיר).

וכדי לקבל הארה רוחנית צריך כלים רוחניים. הכלים הרוחניים אלו הם: המידות שהאדם מתקן, התורה שהוא לומד והמצוות שהוא מקיים.

אין שינוי באורות אלה רק בכלים

ישנו כלל האומר שהאור הרוחני הוא אחד ומה שמשתנה זה הכלים. וביאר הרב נחמני זצ"לדוגמא מוחשית לדבר:

אם ניקח אנרגיה של חשמל ונזרים אותה לרדיו - יצאו גלי קול. ואם נזרים אותה לטלוויזיה - אנו נראה גלי אור. ואם נחבר חשמל למאוורר - הוא יסתובב וייצור גלי רוח. החשמל הוא אותו חשמל. מה שהשתנה אלו הכלים המקבלים אותו.

דוגמא נוספת בנפש האדם: כוח החיות של האדם הוא אחד. כאשר הוא מתבטא דרך העיניים - התרגום שלו זה כוח ראייה. וכאשר הוא עובר דרך האוזן - הוא מבוטא בכוח השמיעה. וכאשר הוא עובר דרך הפה - יוצא כוח הדיבור. בשתי הדוגמאות שביארנו אין שינוי באור (באנרגית החשמל, בכוח הנפש) השינוי הוא מצד הכלי.

גם בצד הרוחני האור שה' רוצה לתת לנו הוא אחד. כיוון שה' אחד ושמו אחד, ההארה היוצאת ממנו אחת היא. והשינוי הוא לפי הכלים שאנו מכינים. המאמץ בלימוד התורה וקיום המצוות הוא למעשה מכין את הכלים הרוחניים הפרטיים שלנו.

חשיבות הפרטים

וכמו שבכלים גשמיים אם יחסר במכונה חדשה חוט חשמל קטן, היא לא תעבוד כי החשמל לא יפעל בה, כך בכלים הרוחניים, במצוות. ישנם הרבה פרטים הבונים את המצווה, ומבלעדיהם אין לה כל משמעות. לדוגמא אם אדם יקרא קריאת שמע דקה אחרי שעבר זמנה (סוף שעה זמנית שלישית) הוא לא יקיים את המצווה (בזמנה) ולא יזכה להארה הרוחנית שאותה מצווה טומנת בחובה. וכן הדבר בכל המצוות, הפרטים (ההלכות) בונים אותם.

הכנת הכלים בבית המקדש

בית המקדש הוא מקור כל האור שממנו יוצאת הארה לעולם כולו. ולכן בהכנת הכלים (כלי המקדש, הבגדים) יש הרבה פרטים שה' ציווה לקיים, ובהם התנה את ה' השראת שכינתו. שכן ברור כי מקום קדוש כזה הממשיך כל כך הרבה אור, ודאי וודאי שצריך כלים מדוקדקים בתכלית הדקדוק.

 
לסיכום

 האריכות בפרטי עשיית כלי המשכן, באה ללמדנו שכדי שישרה עלינו אור ה', צריכים אנו לדקדק בהכנת הכלים שהם המצוות על כל פרטיהם ודקדוקיהם.