הרב אברהם וזאנה - ספר אור הלוי - עליית מדרגת הבריאה לאחר הגאולה