הרב גבריאל קרסקס - הקדמת הרמב"ם למשנה - תכלית האדם הפשוט