הרב גבריאל קרסקס - מידות הראי"ה אל המידות - שיעור 1