הרב גבריאל קרסקס - מידות הראי''ה - מידת האהבה - שיעור 1