אלול - י"ג מידות

אלול - י"ג מידות
"וַיַּעֲבֹר יְהֹוָה עַל פָּנָיו וַיִּקְרָא" (שמות לד, ו)
במהלך תקופת הסליחות ויום הכיפורים אנו מרבים לומר י"ג מידות של רחמים. אנו מרבים לאומרם הן באמירת סליחות והן ביום הכיפורים עצמו (שבמהלכו אנו אומרים עשרים ושש פעמים את הי"ג מידות).
מה המקור לאמירת י"ג מידות ומהו עניינם של י"ג מידות אלו?
הרב חנניה מלכה 22.9.14


שאלה

במהלך תקופת הסליחות ויום הכיפורים אנו מרבים לומר י"ג מידות של רחמים. אנו מרבים לאומרם הן באמירת סליחות והן ביום הכיפורים עצמו (שבמהלכו אנו אומרים עשרים ושש פעמים את הי"ג מידות).

מה המקור לאמירת י"ג מידות ומהו עניינם של י"ג מידות אלו?

י"ג מידות - עיקר הסליחות

ספר התודעה מבאר כי הי"ג מידות הם עיקר הסליחות, וזה לשונו: "עיקרן של הסליחות הוא שלש עשרה מידות של רחמים שבפסוק: ה' ה' אֵל רַחוּם" (ספר התודעה, פ"לה). ולכן צריך להבין מה מקורם של י"ג מידות אלו ומה עניינם.

המקור של י"ג מידות

בפרשת "כי תישא" מסופר כי לאחר חטא העגל עמד משה בתפילה לפני ה' שיסלח לבני ישראל על חטאם. ה' הטוב נעתר לתפילתו ואמר לו: סלחתי כדברך. לאחר מכן אמר ה' למשה שיפסול שני לוחות אבנים כראשונים על מנת שיכתוב ה' עליהם את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים. לאחר מכן יעלה משה עם הלוחות להר סיני, לבדו. "וְאִישׁ לֹא יַעֲלֶה עִמָּךְ וְגַם אִישׁ אַל יֵרָא בְּכָל הָהָר. גַּם הַצֹּאן וְהַבָּקָר אַל יִרְעוּ אֶל מוּל הָהָר הַהוּא" (שמות לד, ג).

משה עשה כדבר ה' ופסל שני לוחות אבנים והשכים בבוקר לעלות להר סיני, ואז ירד ה' בענן והתייצב לפני משה וקרא את י"ג המידות המפורסמות:

 "וַיֵּרֶד יְהֹוָה בֶּעָנָן וַיִּתְיַצֵּב עִמּוֹ שָׁם וַיִּקְרָא בְשֵׁם יְהֹוָה. וַיַּעֲבֹר יְהֹוָה עַל פָּנָיו וַיִּקְרָא יְהֹוָה יְהֹוָה אֵל רַחוּם וְחַנּוּן אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב חֶסֶד וֶאֱמֶת. נֹצֵר חֶסֶד לָאֲלָפִים נֹשֵׂא עָוֹן וָפֶשַׁע וְחַטָּאָה וְנַקֵּה לֹא יְנַקֶּה" (שם, ה - ז).

מי אמר את הי"ג מידות?

הספורנו מבאר: על הפסוק "ויעבור ה' על פניו ויקרא", שה' קרא למשה את הי"ג מידות, וזה לשונו. "ויקרא - האל יתברך" (ספורנו שמות לד, ו).

האבן עזרא מבאר שה' בכבודו ובעצמו היה צריך לומר את הי"ג מידות כיוון שרק הוא בעצמו יודע את שמותיו: "ויעבור - ואל תתמה בעבור שהשם (הקב"ה) קורא השם, כי הוא לבדו יודע ודעת וידוע וזה דבר עמוק הוא מאד" (אבן עזרא שמות לד, ו).

היוצא מדברנו הוא שה' לימד את משה מה לומר בתפילת י"ג מידות של רחמים. ומכיוון שקשה להבין כיצד יכול להיות שה' בכבודו ובעצמו נהיה ה'מלמד' של משה בענייני תפילה, הגמרא מבארת שאילמלא הדברים הללו היו כתובים בתורה במפורש אי אפשר היה לאומרם: "וַיַעֲבוֹר ה' עַל פָּנָיו וַיִּקְרָא". אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, אִלְמָלֵא מִקְרָא כָתוּב, אִי - אֶפְשָׁר לְאָמְרוֹ, מְלַמֵּד שֶׁנִּתְעַטֵּף הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא כִּשְׁלִיחַ - צִבּוּר, וְהֶרְאָה לוֹ לְמֹשֶׁה סֵדֶר תְּפִלָּה. אָמַר לוֹ, כָּל זְמַן שֶׁיִּשְׂרָאֵל חוֹטְאִין, יַעֲשׁוּ לְפָנַי כַּסֵּדֶר הַזֶה, וַאֲנִי אֶמְחוֹל לָהֶם עֲוֹנוֹתֵיהֶם " (ראש השנה יז:).

כיצד מלמדים סנגוריא

חז"ל מבארים שכאשר ה' לימד את משה את הי"ג מידות, הוא למעשה לימד אותו כיצד מלמדים סנגוריה על ישראל:

"ויעבור ה' על פניו ויקרא. לימד (ה' את) משה היאך ילמד סנגוריא על ישראל. אמר לו (הקב"ה למשה): אמרת לי, זכות אבות זכור...ואילו לא היה להם זכות הייתי מאבדן? אלא מכאן ולהבא הוי אומר: ה' ה' אל רחום וחנון וגו' אמר הקב"ה בעולם הזה למדתי למשה סניגוריא" (תנחומא כי תישא, לב). וברוח דברים אלו מבארת הגמרא שתפילת י"ג מידות אינה חוזרת ריקם: "אמר רב יהודה: ברית כרותה לשלש עשרה מידות שאינן חוזרות ריקם" (ר"ה יז:).

מידת הדין חוזרת

בעל ספר שערי אורה מבאר שי"ג מידות הם מתנה שנתן ה' הטוב למשה והם מעין מפתח הפותח את עולם הרחמים:

"והשם יתברך בשעה שנתרצה למשה לכפר על עונותיהם של ישראל, מסר לו מתנה לפתוח עולם הרחמים בעת הכעס, ולהפוך כל מידת הדין לרחמים גמורים, ומסר לו י"ג מידות של רחמים. וזה שאמרו רבותינו ז"ל: ברית כרותה לי"ג מידות שאינן חוזרות ריקם, ובזמן שמזכירים אותן לפניוחוזרת מידת הדין לרחמים, וסולח עוונותיהם. כמו שאמרו רבותינו ז"ל: מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח ציבור והראה למשה בסיני ואמר לו: כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם עוונותיהם" (שערי אורה, השער העשירי).

שתתנהג עם בניך במידת הרחמים

באמירת י"ג מידות אנו מזכירים לה' כי יש לו י"ג בחינות של רחמים. שהוא רחום וחנון וארך אפיים וכו'.

כל אדם מורכב מתכונות רבות. פעם הוא מרחם ופעם כועס. פעם הוא נחמד יותר ופעם פחות. אם נרצה לברר מהו אופיו של אדם מסויים, ונברר עניין זה אצל הוריו, בת זוגו, אויביו ואוהביו, מן הסתם נקבל תשובות שונותהוריו על פי רוב ימנו את שבחיו ואויביו ידברו בגנותו. בת זוגו תאמר עליו דברים טובים וטובים פחות וכן על זה הדרך.

 ברור שכול הנשאלים צודקים, כיוון שבאמת לכל דמות יש הרבה הרבה צדדים באישיות, אלא שהיא מתגלה לכל אחד באופן שונה.

גם לה' יתברך יש את כל התכונות. הוא נקרא גם "אב הרחמן" וגם "אל נקמות". "אלהי המשפט" מחד ו"ארך אפיים" מאידך. כל התכונות קיימות בה', אלא שפעמים הוא מתגלה בצורה של חסד ופעמים הוא מתגלה בצורה של דין והסתר פנים.

 באמירת יג' מידות אנו מבקשים מה' שבשעה שהוא בא לדון אותנו, שיתנהג איתנו בשעה זו במידת הרחמים ולא במידת הדין. כלומר שיגלה עתה את מידת רחמנותו ולא את מידת דינו. את השיטה הזאת לימדנו ה' הטוב בכבודו ובעצמו.

בנים אתם לה' אלוהיכם

מכיוון שאנו בנים לה' אלהינו ואין הוא חפץ להענישנו, הוא גילה לנו מראש כיצד לרצות אותו בשעת כעסו. משל למה הדבר דומה לאב היודע כי עתיד בנו לחטוא כנגדו, וכבר מראש אמר לו, "כאשר אכעס עליך תזכיר לי את מידת רחמנותי על מנת שבעת הכעס אשתמש בה לדונך".

לסיכום

י"ג מידות זוהי תפילה שה' בכבודו ובעצמו חיבר על מנת שנתפלל לפניו בעת צרה. בתפילה זו אנו מזכירים ומעוררים את מידת הרחמנות שיש לה' ומבקשים ממנו שבמידה זו ינהג עימנו.