הרה"ג שמעון הכהן שליט"א - מתירין להתפלל את העבריינין