פרשת נח

פרשת נח
נח וסוד המקוה
בשם של פרשת נח המתארת את חורבן היקום כולו ישנו משהו שנראה במבט ראשון קצת ציני, נח. מה עניין שם זה ומה העניין החיובי בטבעת העולם במים. כמו כן מה עניין המספר בשם של נח 50 ו- 8

הרב חנניה מלכה

50 - 8
נח עולה בגמטריא 58 , למספר חמישים  ולמספר שמנה  ישנם משמעות פנימית דומה המרמזת על המהלך הפנימי שקורא בפרשת נח. שננסה לעמוד על עניינו.

הממצע
העולם שלנו מורכב משלושה חלקים: העולם התחתון , העולם העליון , ומכוון שכך הם הדברים חייב להיות עולם ממצע שמפגיש ומחבר את העולמות .דוגמא גשמית לדמות בעולם הזה שממצעת בין שני עולמות, עולם תחתון ועולם עליון זאת האמא. האמא נמצאת בעולם התחתון אך היא מביאה ילד חדש עם נשמה חדשה מהעולם העליון כך למעשה היא דוגמא מוחשית לעניין זה.

הקשר בין המספרים חמישים -  ושמנה
בתורת המספרים למהר"ל מופיע כי לכל מספר יש משמעות, המספר שש מייצג את העולם הגשמי והמספר שבע את פנימיות העולם הגשמי, והמספר שמונה מייצג את הממצע בין העולם הזה לעולם העליון ולכן היכן שנמצא השמונה, מתגלה חיבור בין עולם תחתון לעליון כפי שמצאנו בפרשת שמיני שבה ירדה אש מהשמיים על המזבח. ולא בכדי אחד משמותה של הספירה השמינית היא אמא, שגם היא כמו האמא הגשמית גם היא ממצעת בין העולם העליון לתחתון .
המספר חמישים הוא למעשה תחילה השביעיה השמינית,  כלומר לאחר שבעה שבועות שהמספר שבע בא לידי שיא מילואו, מגיע יום החמישים ומתחיל השבוע השמיני ,כך מצינו בספירת העומר שם אנו סופרים שבעה שבועות וביום החמישים, נתנה תורה לישראל ונפגשו שוב שמיים וארץ במעמד הר סיני. כך למעשה שהמספר חמישים והמספר שמנה מייצגים שניהם את אותו רעיון והוא נקודת המפגש בין העולם הזה לעולם העליון. 

המקווה
המקווה הוא סוד התקווה הקו שמחבר את האדם לשורשו, אדם שרוצה לחזור למקורו  העליון צריך למעשה לחזור לרחם אמו ומשם לקבל חיים חדשים, ולהיות כתינוק במעי אמו. התינוק במעי אימו: א. ערום ב. לא נושם ג. מקופל  בתנועה עוברית. לרחם האמא הגשמית אי אפשר לחזור ,  אך למקור נשמתנו אפשר לחזור על יד סוד המקווה, בהרבה מהמקוואות העתיקים מצאו שהיו שבעה מדרגות והמקווה עצמו הוא המדרגה השמינית, שם אנו ערומים לא נושמים ומקופלים בתנועה עוברית , ומקבלים חיים חדשים. ומדרגה זו נקראת גם שער החמישים כפי ש"אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי (50 ) אתם מטהרים ומי (50 ) מטהר אתכם.. ואומר מקווהישראל ה'".

מי נח
המקווה הראשון של היקום היה בפרשת נח שם נטבל העולם כולו במי נח , העולם כולו חזר למקורו. מכיוון שבמי נח חזר העולם למקורו והוטבל במדרגת  השמנה ובשער החמישים, הגיע  מנוחה ונחמה  גדולה לעולם שכן אין דבר יותר נח מלחזור למקור. נמצנו למדים במילה נח רמוז עניין הפרשה כולה.
ויהי רצון שנזכה להיטהר כולנו ולשוב למקורנו, לה' יתברך .