פרשת נח


הרב אבי נאום - פרשת נח
נח הצדיק מול יוסף הצדיק
ומי ראוי להיקרא צדיק


הרב גבריאל קרסקס - פרשיות בראשית - נח
ראשית הבריאה ועומק מעשה בראשית 


הרב גבריאל קרסקס - פרשת נח
תולדות האנושות עד אברהם אבינו