פרשת לך לך


הרב גבריאל קרסקס - פרשת לך לך                                                                                        שורש עם ישראל וההבדל בין הצדיק
הפרטי לצדיק הכלליהרב אבי נאום - פרשת לך לך
ארץ ישראל הבסיס שעליו עומד הכל


הרב אבי נאום - פרשת לך לך
הסיבה לבחירת אברהםהרב גבריאל קרסקס - פרשת לך לך 
תחילת עם ישראל