פרשת וירא


הרב אבי נאום - פרשת וירא
עיניין ברית המילה 


הרב גבריאל קרסקס - פרשת וירא
הגלוי והנסתר בפרשה ובאדם