פרשת חיי שרה


הרב גבריאל קרסקס - פרשת חיי שרה
במה להשקיע בחומר או ברוח,
בעולם הזה או בעולם הבא?


 


הרב אבי נאום - פרשת חיי שרה
החיים האמיתיים