פרשת תולדות


הרב גבריאל קרסקס - פרשת תולדות
להתפלל לה' או לקבל את הדין
 
 
הרב אבי נאום - פרשת תולדות
אברהם הוליד את יצחק
הרב גבריאל קרסקס - פרשת תולדות
פירוש הפרשה