פרשת ויצא


הרב גבריאל קרסקס - פרשת ויצא
הגלות הראשונה של עם ישראלהרב אבי נאום - פרשת ויצא
חשיבות פסוק שנראה לכאורה פשוט
הרב גבריאל קרסקס - פרשת ויצא
חלום יעקב הרב אבי נאום - פרשת ויצא
חשבון השנים