פרשת וישלח


הרב אבי נאום - פרשת וישלח
שנאה ללא טעם

 


הרב גבריאל קרסקס - פרשת וישלח
הטוב מתוך הרע והאור מתוך החושךהרב אבי נאום - פרשת וישלח
הצלת יעקב מעשו.הרב גבריאל קרסקס - פרשת וישלח
המאבק בין יעקב לעשו