פרשת מקץ


הרב אורן חורי - פרשת מקץ
נסיונותיו של יוסף הצדיק

 
הרב גבריאל קרסקס - פרשת מקץ
מקץ - קץ שם לחושך
נפילתו ועלייתו של יוסף הצדיק