פרשת ויחי


הרב אבי נאום - פרשת ויחי
מיתת יעקב ותחילת שיעבוד מצרים
הרב גבריאל קרסקס - פרשת ויחי
ברכת יעקב לשבטים


הרב גבריאל קרסקס - פרשת ויחי
ביאור הפרשה