פרשת וארא


הרב גבריאל קרסקס - פרשת וארא         הרב אבי נאום - פרשת וארא
ארבע לשונות גאולה                                      פירוש הפרשה
השיעבוד במצריםהרב אורן חורי - פרשת וארא                  הרב אבי נאום - פרשת וארא
שמות ה'                                                      ההבדל שבין האבות למשה