פרשת בא


 

הרב גבריאל קרסקס - פרשת בא               הרב אורן חורי - פרשת בא
גבול הבחירה החופשית                                    נושאי ספר שמות וכל התורה
השראת שכינה על רבים

 
הרב גבריאל קרסקס - פרשת בא               הרב אבי נאום - פרשת בא
עיניין מכות מצרים                                            פירוש הפרשה