פרשת בשלח


הרב גבריאל קרסקס-פרשת בשלח הרב גבריאל קרסקס-פרשת בשלח
מן באמונה                                          היציאה ממצרים


הרב טל חיימוביץ' - פרשת בשלח         הרב אבי נאום - פרשת בשלח
רעיון קצר מהפרשה                                      קריעת ים סוף


הרב אבי נאום - פרשת בשלח
פירוש הפרשה