פרשת יתרו


הרב אבי נאום-פרשת יתרו                        הרב אורן חורי-פרשת יתרו
פירוש הפרשה                                                 עשרת הדיברות
 
 
                                                                                                הרב גבריאל קרסקס-פרשת יתרו
                                                                                                                אחדות ולימוד תורה