פרשת משפטים


הרב גבריאל קרסקס-פרשת משפטים  הרב אבי נאום-פרשת משפטים 
לא בשמיים היא                                        מצוות הפרשה

 
הרב אורן חורי-פרשת משפטים           הרב אבי נאום-פרשת משפטים 
מצוות לימוד תורה                                    חלק שני
 הרב גבריאל קרסקס-פרשיות משפטים ותרומה

תפקיד השופט והמשפט בעם ישראל