פרשת תרומה


הרב אורן חורי-פרשת תרומה                 הרב אבי נאום-פרשת תרומה
מצוות לימוד תורה                                       מדרגת הקודש וקירבה לה'הרב גבריאל קרסקס-פרשת תרומה
תפקיד השופט בעם ישראל