פרשת תצוה


הרב גבריאל קרסקס-פרשת תצוה             הרב אבי נאום-פרשת תצוה
משכן משה ומשכן אהרון                                  למה משה לא מוזכר בפרשה
 


הרב גבריאל קרסקס-פרשת תצוה שבת זכור

בגדי הכהן ואי הופעת משה רבינו בפרשה