פרשת כי תשאהרב אבי נאום - פרשת כי תשא

הרב גבריאל קרסקס - פרשת כי תשא