פרשת כי תשא



הרב אבי נאום - פרשת כי תשא









הרב גבריאל קרסקס - פרשת כי תשא