פרשת ויקהל


הרב אבי נאום-פרשת ויקהל-פקודי  הרב אורן חורי-פרשת ויקהל-פקודי
פירוש הפרשה                                      משמעות המשכן
הרב אבי נאום-פרשת ויקהל  הרב גבריאל קרסקס-פרשת ויקהל-פקודי
פירוש הפרשה                            פסל כשר ופסל פסול