פרשת תזריע


הרב גבריאל קרסקס-פרשת תזריע-מצורע
טומאה וטהרה ופניית האדם לבוראו


הרב גבריאל קרסקס - פרשת תזריע