פרשת מצורע


הרב גבריאל קרסקס-פרשת תזריע-מצורע
טומאה וטהרה ופניית האדם לבוראו

 
הרב גבריאל קרסקס - פרשת מצורע
תורת המצורע