פרשת קורח


הרב גבריאל קרסקס-פרשת קורח           הרב אבי נאום - פרשת קורח

משבר ההנהגה בישראל                                מתי ארעה מחלוקת קורח
 
הרב גבריאל קרסקס-פרשת קורח           הרב אבי נאום - פרשת קורח

עיצוב האישיות על יד משברים                       הפרעות והתנגדות בדרך