פרשת בלק


הרב גבריאל קרסקס-פרשת בלק              הרב אבי נאום - פרשת בלק

התמודדויות ממצרים לירושלים                         פירוש אור החיים על הפרשה
 
 הרב חנניה מלכה-פרשת בלק                 הרב אבי נאום - פרשת בלק

נקודת הקצה - קיצוניות הפרשה                      פירוש פסוקי הפרשה 


הרב אבי נאום - פרשת בלק