פרשת פנחס


הרב אבי נאום-פרשת פנחס           הרב גבריאל קרסקס-פרשת פנחס

פירוש אור החיים על הפרשה                 קנאת ה' וברית שלוםהרב אבי נאום - פרשת פנחס 
קנאה, כפרה ושלום