מטות


הרב גבריאל קרסקס - פרשת מטות מסעי
מה עושות פרשיות מטות מסעי בספר במדבר

 
הרב אבי נאום - פרשת מטות-מסעי
מתי אי ידיעה אינה פותרת מאחריות