פרשת ואתחנן


הרב גבריאל קרסקס - פרשת ואתחנן
פירוש ונושנתם בארץ