פרשת שופטים


הרב גבריאל קרסקס-פרשת שופטים   הרב אבי נאום - פרשת שופטים

תפקיד וחשיבות השופטים והשוטרים          המצווה לשמוע בקול חכמים
בעם ישראל ומי הם שופטיו של האדם                                       

הפרטי
 
הרב אבי נאום - פרשת שופטים          הרב אבי נאום - פרשת שופטים
מצוות הפרשה "ועשית" "ולא תסור"           מצוות הפרשה