פרשת כי תצא


הרב גבריאל קרסקס-פרשת כי תצא     הרב אבי נאום - פרשת כי תצא

עיניין אשת יפת תואר                                 פירוש הנצי"ב לפרשהחלק שני                                      הרב גבריאל קרסקס - פרשת כי תצא
                                              מצוות וחוקים 

 

                                                                                               
   
                                                                                                הרב גבריאל קרסקס-פרשת כי תצא                                    חלק שני

הסדר בבריאה וחוקי התורההרב אבי נאום-פרשת כי תצא
פירוש הפרשה