פרשת כי תבוא


הרב אבי נאום-פרשת כי תבוא     הרב גבריאל קרסקס-פרשת כי תבוא

השמחה בפרשה פירוש אור החיים      לכל עם יש ארץ המתאימה לו, אהבת 
על הפרשה                                       השלום ושנאת המלחמההרב אבי נאום-פרשת כי תבוא     הרב גבריאל קרסקס-פרשת כי תבוא
מצוות הביכורים                                חשיבות ארץ ישראל


הרב אבי נאום - פרשת כי תבוא