פרשת האזינו


הרב גבריאל קרסקס - פרשת האזינו
האיזון בחיים ומצוות האוזן