פרשת שמות


הרב גבריאל קרסקס - פרשת שמות       הרב אבי נאום - פרשת שמות
שם כמגמה ותיקון היסודות                           הקדמת הרמב"ן ופירוש הפרשה

 
הרב גבריאל קרסקס - פרשת שמות
מה פשר השינוי שחל ביחס פרעה לעם ישראל