נושאים כלליים - הרב אורן חורי - שיעור בעין יעקב בבא מציעא דף פה'