נושאים כלליים - הרב טל חיימוביץ האם הקדושה של ארץ ישראל תלויה במצוות