פרשת בראשית


הרב גבריאל קרסקס - פרשת בראשית
ראשית הבריאה ועומק מעשה בראשית