נושאים כלליים - הרב טל חיימוביץ' - היחס בין תלמוד למעשה