נושאים כלליים - הרב אורן חורי - חשיבות ומהות קבלת התורה