הלכה - שולחן ערוך או"ח - סימן ריג - רטו שיעור ראשון